Om- & Tilbygning

Skal der flyttes et dørhul, væltes en væg, laves nyt køkken eller måske bygges til?

Drømmene kan være mangfoldige – vi hjælper dig med at realisere dem !
Anderledes og kreative løsningsforslag fra dig og fra os bearbejders i fællesskab.

Stort som småt, kan vi ordne det.

Støbning af mur langs indkørsel + nedlægning af dræn.

Opmuring af betonmur.

Færdigt resultat – puds med murstensmønster og zinkafdækning.