Fugtskader

Tjek huset for småskavanker – så kan du forebygge fugtskader.

På kort sigt er det ubehageligt at bo i et hus med fugtskader.
På længere sigt kan fugt i mure, tagkonstruktioner m.m. føre til svamp, der ødelægger huset og skaber grobund for den farlige skimmelsvamp.

Fugten kan være et “skjult problem” i lang tid – indtil den viser sig som skimmelsvamp, tapet der buler ud eller mørke skjolder på ydermuren.

Derfor er det vigtigt at forebygge en mulig fugtskader ved at tjekke huset for det,
der normalt er årsagen til fugt, og at reagere hurtigt, hvis et område af en ydermur virker koldt og fugtigt, hvis der trænger vand ind fra taget, eller hvis kælderen lugter muggent.

Pas på murene, fundament og ydermure er særligt udsatte for fugt, hvis regnvand og grundvand ikke løber væk fra huset. Et forkert fald på belægningen bør derfor udbedres.

Tegn på fugt
• Hvidt udtræk (salt), der trækker ud af væggen
• Misfarvet væg, løsnet tapet.
• Mørke skjolder på muren.
• Lugtgener – muglugt.
• Duggede ruder.

Tag kontakt til os og få en gennemgang/overslag.